sobota, 20 kwiecień 2024

B Biznes i ekonomia

Zasady realizacji umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Z wykorzystaniem Funduszy Europejskich zostało ukończonych wiele projektów. Efektywnie wykonany projekt potrzebuje jednak solidnego przygotowania i wykonania mnóstwa działań mających za zadanie zrealizowanie wszystkich zaleceń nakładanych przez umowę o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może zostać beneficjentem? Czy korzystać z doradztwa w obszarze zarządzania projektowego? Jak umożliwić przedsiebiorstwu właściwą realizację umowy? Prezentujemy parę rad dla Beneficjenta.

Kto może zostać beneficjentem?

Według przepisów prawnych wniosek o dofinansowanie może przedłożyć w rzeczywistości każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Mogą to być placówki samorządu terytorialnego, ośrodki zdrowia, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, stowarzyszenia a także wszelkie inne podmioty poza administracją publiczną. Przeważnie adekwatna instytucja obwieszcza nabór wniosków do określonego projektu. Dopłatę ze środków unijnych można otrzymać między innymi na wsparcie rozwoju przeciwdziałanie bezrobociu, projekty innowacyjne, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dotacje powinien przygotowany poprawnie odnośnie wymogów formalnych. Oczywiście kluczowym oparciem dla stosowności aplikowania o dotację musi być prawidłowość uzasadnienia celu wpisanego w działalność. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest to konieczność, powinno się określić adekwatny projekt, jaki będzie określał model działalności wnioskodawcy.

Harmonogram realizacji projektu musi być integralną częścią wniosku. Powinno się zaznajomić się uważnie z treścią jak również wytycznymi projektu, gdyż korzystne przyjęcie aplikacji o dotację nie oznacza pożądanej realizacji wskazówek projektu. Ponieważ właśnie na beneficjencie ciąży wymóg prowadzenia całkowitej wymaganej dokumentacji i przestrzegania opisanych procedur.

Po sygnowaniu umowy o dofinansowanie tak w zasadzie dopiero zaczyna się najbardziej złożony etap. Prawidłowa realizacja zaleceń wynikających z projektu przede wszystkim opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród obowiązków stawianych beneficjentowi znajduje się także skrupulatne rozliczenie poniesionych kosztów. W razie nierzetelnej dokumentacji, nie osiągnięcia wytycznych złączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. W związku z tym dla beneficjenta, który chce należycie zarządzać projektem bardzo korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Wiarygodny podmiot doradczy udzieli wsparcia już od pierwszego etapu przygotowania wniosku i spełnienia wszystkich urzędowych wymogów, również zajmie się kontrolowaniem następnych kroków. W zespole firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują profesjonalni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może liczyć na skrupulatną analizęprocesu projektowego, tak samo w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści posiadający solidne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przekażą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Udzielą wsparcia przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i solidnego wskazania finalnego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie jedynie wsparciem w czasie spełnienia określonych w instrukcji wytycznych, ale szczególnie gwarancją prawidłowego przebiegu procesu projektowego.

logo 01

Serwis publikujący artykuły na każdy ciekawy temat.

Email:

fotoszop@sitte.pl

Tel:

+48 606 281 023

Redakcja

adres: ul. Bursztynowa 31,
20-576 Lublin

tel: +48 606 281 023

email: fotoszop@sitte.pl