czwartek, 13 czerwiec 2024

I Inne

Testament allograficzny a testament holograficzny - różnice i procedury sporządzania

Testament allograficzny, zwany także administracyjnym, oraz testament holograficzny to dwa różne rodzaje dokumentów testamentowych, które określają rozporządzenia majątkowe osoby po jej śmierci. Mimo że oba służą temu samemu celowi, istnieją istotne różnice zarówno pod względem formy, jak i procedur ich sporządzania. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy te różnice, wyjaśniając znaczenie każdego rodzaju testamentu oraz wskazując, dla kogo i w jakich okolicznościach może być preferowany jeden rodzaj testamentu nad drugim.

Testament holograficzny - własnoręcznie sporządzony

Testament holograficzny, zwany również odręcznym, jest dokumentem sporządzonym całkowicie własnoręcznie przez osobę, która chce rozporządzić swoim majątkiem po śmierci. Jest to forma testamentu, która nie wymaga notarialnego poświadczenia ani obecności świadków. Kluczowym elementem testamentu holograficznego jest własnoręczny podpis testatora oraz jego własnoręczne napisanie treści testamentu.

Jest to stosunkowo prosty w sporządzeniu dokument, który nie wymaga angażowania notariusza ani innych profesjonalistów. Osoba sporządzająca taki testament może samodzielnie określić swoje życzenia dotyczące dziedziczenia i rozporządzenia majątkiem. Jednakże, aby testament holograficzny był ważny, musi zawierać wyraźne wskazówki co do rozporządzenia majątkiem oraz własnoręczny podpis testatora.

Testament allograficzny (administracyjny) - sporządzony przed urzędnikiem

Testament allograficzny, nazywany także administracyjnym, jest dokumentem sporządzonym przed urzędnikiem, takim jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz gminy albo powiatu, lub kierownik urzędu stanu cywilnego. W przeciwieństwie do testamentu holograficznego, testament allograficzny musi być sporządzony w obecności osoby urzędowej.

Warunkiem ważności testamentu allograficznego jest złożenie ustnego oświadczenia ostatniej woli przed urzędnikiem oraz co najmniej dwoma świadkami. Osoba, która chce sporządzić taki testament, musi objawić swoją wolę wobec urzędnika oraz dwóch świadków, którzy zeznają, że osoba ta jest przy zdrowych zmysłach i zdolna do sporządzenia testamentu.

Różnice pomiędzy testamentem holograficznym a allograficznym

Podstawową różnicą między testamentem holograficznym a allograficznym jest sposób ich sporządzania oraz wymagane procedury prawne. Testament holograficzny jest sporządzany indywidualnie przez testatora, podczas gdy testament allograficzny wymaga obecności urzędnika i świadków podczas składania oświadczenia woli.

Kolejną istotną różnicą jest dostępność i procedura sporządzenia. Testament holograficzny jest łatwiejszy do przygotowania, ponieważ nie wymaga zaangażowania urzędnika ani świadków. Z drugiej strony, testament allograficzny, choć bardziej skomplikowany formalnie, zapewnia większą pewność co do zachowania formalności i zgodności z prawem.

Podsumowanie

Wybór między testamentem holograficznym a allograficznym zależy od preferencji oraz potrzeb osoby sporządzającej testament. Testament holograficzny jest prostszy i bardziej indywidualny, podczas gdy testament allograficzny zapewnia większą pewność co do jego ważności i zgodności z prawem.

Ważne jest, aby każda osoba, która chce sporządzić testament, dokładnie zrozumiała różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami testamentów oraz skonsultowała się z radcą prawnym, który może doradzić i pomóc w wyborze odpowiedniego rozwiązania zgodnie z jej indywidualną sytuacją i potrzebami.

logo 01

Serwis publikujący artykuły na każdy ciekawy temat.

Email:

fotoszop@sitte.pl

Tel:

+48 606 281 023

Redakcja

adres: ul. Bursztynowa 31,
20-576 Lublin

tel: +48 606 281 023

email: fotoszop@sitte.pl